PUBLIC RELATIONS

Strategie PR:

  • analiza sytuacji wyjściowej
  • opracowanie strategii spójnych z działaniami marketingowymi
  • wdrożenie strategii
  • koordynacja działań

Relacje z mediami:

  • prowadzenie biura prasowego
  • redagowanie informacji prasowych, artykułów, tekstów informacyjnych
  • aranżowanie wywiadów
  • organizacja konferencji, briefingów
  • ilościowy i jakościowy monitoring mediów